Hepatit A

Hepatit A, Hepatit B ve C gibi karaciğerde enflamasyona neden olan bir hastalıktır. ABD’de her yıl yaklaşık 180.000m kişi hastalığa yakalanmakta, bunların yarısı belirtileri bile farketmeden hastalığı geçirmekte ve ömür boyu bağışıklık kazanmaktadır. Yaklaşık her yıl 100 kişi Hepatit A’nin neden olduğu karaciğer hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Hepatit A kronik enfeksiyona neden olmaz ve çok nadir olarak ölümle sonuçlanır. Çocuklar arasında çok yaygındır. Buna şaşırmamak lazım çünkü dışkı yoluyla bulaşır. Özellikle kreşe giden çocukların ellerinin temiz tutulması çok zor olduğundan paylaşılan oyuncaklar hastalığın yayılmasında rol oynar. Hastalık aynı zamanda kontamine olmuş su ve kirli elle hazırlanan yemekler yoluyla da bulaşır. Çok...

Ani ölüm sendromu araştırma sonuçlarından

Bir başka araştırma sonucuna göre her yıl 3000 çocuk aşıyı takip eden 4 gün içinde vefat etmektedir. 9 Mart 1979 tarihinde Tenesse’de Kasım 1978’den beri 4 bebek bilinemeyen nedenden ölmüştü. Bütün bebekler ilk DTP ve oral çocuk felci aşılarını takip eden 24 saat içinde ölmüşlerdi. Ölümler Ani Çocuk Ölümü adı altında toplandılar. Ama bunlar Tenesse’deki aşıya bağlı ani bebek ölümündeki (SIDS) yegane vakalar değildi. Ağustos 1978 ve Mart 1979 arasında 52 bebek bilinmeyen nedenle veya ani bebek ölümü sendromundan (SIDS) ölmüştü. Amerikalı genel cerrahın araştırması 64201 sayılı DTP aşısının geriçekilmesine neden olmuştur. İleryen yıllarda birçok DTP üreticisi ürün içeriğine uyarı olarak ani bebek ölüm sendromunu eklemek zorunda kaldı. 1 Ocak 1979...

Aşının çocuklarda şeker hastalığına etkisi var mı?

Aşağıdaki iki araştırma yapılan araştırmalardan sadece bazısı. 1996 yılınca Yeni Zelanda’da araştırmacılar 1988-1991 arasında 6 haftay ve üstünün aşılandığı Hepatit B aşı kampanyasından sonra çocuklarda diyabet hastalığının %60 artış gösterdiğini gördüler. Finlandiya’da onlarca yıldır aşılama devam etmekte.Ulusal Sağlık Enstitüsünde daha önce araştırmacı olarak çalışan Dr. J.Barthelow Classen aşı ve şeker hastalığı arasındaki bağlantıya dikkat çekiyor. Hükümetin aşı takviminde yaptığı değişikliklere kadar 4 yaşın altındaki çocuklarda şeker hastalığının senelerce aynı olduğunu belirtiyor. 1974 yılında 3 aylık ile 4 yaş arasında toplam 130.000 çocuk Hib ve menenjit aşısı oluyor. 1976 yılında hükümet varolan boğmaca aşısına yeni bir boğmaca suşusu daha...

Hepatit B ve gelişim bozukluğu

2008 yılında Gallagher ve Goodman tarafından bir araştırma yapılmıştır. Araştırma Hepatit B 3’lü seri aşı ile gelişim bozukluğu arasındaki ilişki üzerinedir. Araştırma yapılan çocuk sayısı 1,824, yaş aralığı ise 1 ila 9 arasıdır. Tiyormersal içeren Hepatit B 3lü serinin aşısını olan “erkek” çocukların aşılanmayan çocuklara oranla gelişim bozukluklarına daha yatkın oldukları tespit edilmiştir. (Kızlarda yükselen bir risk görülmemiştir) Tamamen aşılanmış erkek çocukların özel eğitim hizmeti alma sayısı, aşılanmayan erkek çocukların 8.63 katı fazlaydı. Araştırma Amerika Birleşik Devletlerinde yapılmıştır. Aynı yazarların diğer araştırması yeni doğmuş erkek bebeklere yapılan Hep B aşısıyla otizm teşhisi arasındaki ilişki üzerine yapılmıştır....

KIZAMIKÇIK – “Vaccine Guide”

Kızamıkçık ateş, döküntü ve yorgunluktan oluşan ve birkaç gün süren hafif bir çocuk hastalığıdır. Çok nadir durumlar haricinde komplikasyona neden olmaz. Aşının amacı hamile kadınları kızamıkçıktan korumaktır. Çünkü hamileliğin ilk 3 ayında geçirildiği takdirde düşüklere, ölü doğumlara ve yenidoğanda sakatlıklara neden olmaktadır. Bu dönemde karşılaşıldığı takdirde bu hamileliklerin sonucunda doğan bebeklerin %20-50 sinde gözde bozukluklar, sağırlık, zihinsel gerilik görülür. Aşı, yapılan çocuklarda virüsün dolanımını durdurup, bulaşma riski olan hamile kadını korur. Kızımakçıktan korunmanın canlı virüs kullanılarak yapılan aşıyla iki yolu vardır: 1- Hastalığa yatkın kadınları aşıla 2- Anaokul ve okul çağındaki çocukları aşıla Hangisini aşılamalı sorusu her daim...

KABAKULAK – “Vaccine Guide”

Kabakulak aşının kullanımı başlamadan önce, yagın görülen ve çok hafif atlatılan bir çocuk hastalığıydı. Hastalık ateş, başağrısı, yorgunlukla başlar ve 24 saat içinde çocuk kulak lobunun yakınlarındaki kulak ağrısından şikayet eder. Ertesi gün kulağın önündeki tükürük bezi şişer. Hastalık 1 ila 6 gün sürer. Hayalarda, yumurtalıklarda ve diğer organlarda enfeksiyon nadir olmamakla beraber, genelde yetişkinlerde rastlanır. Hayalarda enfeksiyon ergen veya yetişkin erkeklerdeki kabakulak vakalarının %20-%30’unu teşkil eder. )Philip et al.,1959) Bu hastalığı takiben yaşanabilecek kısırlık son derece nadirdir. Ensefalitis veya menenjit komplikasyonları, kabakulak epidemik salgınlarında bildirilen 1000 vakadan %2-%4’ünü içerir. (CDC, 1972) Oysa ki, yaklaşık...