Paslı çivi battı tetanoz aşısı olmalı mıyım?

Asena Devlet: Sorunuz çok yerinde, ancak öncelikle pas ve tetanoz arasında doğrudan bir ilişki yok. Pas oksidasyonla oluşuyor biliyorsunuz ve tetanoza neden olan ‘clostridium tetani’ adlı bakteri ‘anaerobic’, yani oksijensiz ortamda yaşayıp üreyebilen bir bakteri. Çoğu kez toprakta, özellikle de hayvan dışkısının bulunduğu alanlarda görülüyor. Paslı çivi eğer bu türden bir toprakla kontamine haldeyse, evet C-tetani taşıyor demektir. Bu bakteriyle ilgili en önemli şey bu işte, oksijenli ortamda barınamıyor, yaşayamıyor. Yaranın kanaması demek yara yerinin okside olması demektir. Yapılması gereken en önemli şey yaranın kanamasını sağlamak, havayla temasını kesmemek ve hijyeni sağlamak. Bunun için mesela akar suyun altında yaranın kanaması...