K vitamini İğnesi ve Aşıya Bağlı Sakatlık ve Ölümleri Önlemede Kaçırılmaması Gereken İpuçları

Doğum öncesi, doğum anı ve sonrasında maruz kaldıkları invazif tıbbi müdahalelerden ötürü hayatını yitirmiş sayısız çocuğun verdiği SOS sinyallerini fark edin ve zamanında gidişata dur deyin demek için oluşturulmuş videoda sıra. Bu anne-baba işi ciddiye alıyor ve düzgün otopsi incelemesi için ısrarcı oluyor ancak patolog ısrarla beynin en önemli bölümlerini aileye vermiyor! Tam bir yılan hikayesine dönüşmüş vaka çoklu dava süreçlerine gebe ve ailenin bebeklerinin ölümünün uygulanmış aşılara bağlı olduğunu ispat edebimesinin önü ısrarla tıp camiası tarafından kesilmeye çalışılıyor. Anne Catie Clobes’un mücadelesini FB sayfasından takip edebilirsiniz.Ağzı dili olmayan bebeklerin hunharca yapılan tıbbi saldırılar sonrası vücutlarının verdiği bu uyarı...

ALGI YÖNETİMİNİN YENİ NUMÛNESİ: KKK AŞISININ OTİZM İLE ALAKASI YOK/MUŞ!

ALGI YÖNETİMİNİN YENİ NUMÛNESİ: KKK AŞISININ OTİZM İLE ALAKASI YOK/MUŞ!

Bu fakiri tanımayanlar için, kısaca terceme-i hâlimi arz etmeliyim. Çocuk hastalıkları ihtisası üzerine beş yıl kadar yenidoğan alanında çalışdıkdan sonra, güzide bir akademide İmmünoloji-Allerji ihtisasını bitirip, yurt dışında kısa bir sürede immünolojide vaz geçilmez olan flovsitometre konusunda bilgimi arttırmak, daha sonra da bu konuda bir teşhis ve tetkik laboratuarı kurmak bendenize nasib oldu. Bu çalışmalarım esnasında edindiğim tecrübeleri çeşitli vesilelerle Allah rızası için paylaşmaya, bilhassa hayatın ilk iki yılında çocuklara aşı yapılmasının bilimsel temeli olmadığını bilakis zararlı olabileceğini herkesin anlayabileceği bir lisan ile aktarmaya gayret ediyorum. Kısa bir süre evvel, “Aşı karşıtlarına şok! 650 bin çocukla yapılan çalışmada aşının...

Sahte Aşı-Otizm Çalışmalarına Örnekler

Sahte Aşı-Otizm Çalışmalarına Örnekler

Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın 10 milyar dolar vakfetttiği 2010-2020 arası süreci kapsayan ‘aşı onyılı’nda aşıları tüm dünyada kanunen zorunlu hale getirme kampanyasının bitiş çizgisine yaklaştığımız şu günlerde ABD’de aynı anda 100’lerce ‘aşı muafiyet hakkı iptali’ yasa teklifleri eyaletlerin Pharma dostu senatörlerince devreye sokulmuşken, CDC’nin eski dostlarından Danimarkalı Hviid yine imdada yetişmiş, güzelim bir çürük domates ödülü hakeden yeni “epidemiyolojik çalışma”sıyla KKK aşısı ve otizm arasında bağıntı yine bulamadığını ilan etmiş. Zamanlama manidar olabilir mi yine dersiniz?Türk tabloid basınını da, yine isimsiz/imzasız internet gazetesi haberleri ile bu manasız/kusurlu...

Prof. Dr. Alişan Yıldıran: KKK aşılaması derhal askıya alınmalı!

Çocuk İmmünoloji-Allerji Uzmanı Prof. Dr. Alişan Yıldıran’ ın, CDC’nin KKK aşısı ve otizm bağlantısını gizlemek için yaptığı bilimsel sahtekarlığın geçtiğimiz hafta bomba etkisi yaratan ifşasından sonra yaptığı bu yorum, tavsiye ve çağrıyı ayakta alkışlıyorum. Diliyorum ki bu değerli hekimimiz, medico-pharmanın TR ayağı vasıtasıyla bir Wakefield’izasyon operasyonuyla etkisizleştirilmeye çalışılmaz ve bu cesur duruşu çeşitli nedenlerle gösterememiş sağlıkçı ve hekimlerimize de örnek olur! Yazı, Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta’nın websitesinden alınmıştır. Vurgular bana aittir. Amerika’da bağımsız medyada, günlerdir meşhur CDC (Center for Disease Control and Prevention=Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi) tarafından çocukluk çağında mecburi olarak uygulanan MMR...

II. Uluslararası Homeopati Konferansına Katılım ve Ücretsiz Konsültasyon Şansı

Türkiye’de homeopati son yıllarda gittikçe yaygınlaşmaya başladı. Dünyada 200 seneden fazladır uygulama alanı bulan homeopati artık Türk üniversiteleri tarafından da kabul görüyor ve İTÜ gibi üniversiteler bünyesinde doktorlara homeopati sertifikası eğitimleri veriliyor. Homeopati dernekleri ve homeopatlar tarafından da halkta yaygınlaştırma amacıyla akut durumlarda kullanılabilecek homeopatik ilaçların günlük seminerleri yapılıyor.Geçen sene ilk kez Türkiye’de I. Uluslararası Homeopati Konferansı düzenlendi. Bu sene de 11-13 Nisan 2014 tarihlerinde Homeopati Derneği, Uluslararası Homeopati Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakülte’sinin ortak katkılarıyla II. Uluslararası Homeopati Konferansı, Ankara’da Hacettepe...

Çocuk İmmünoloji-Allerji Uzmanı, Prof. Dr. Alişan Yıldıran’ın aşılarla ilgili yorumu

Sn. Yıldıran’ın aşağıda okuyacağınız 2 bölümden oluşan yorumu Medimagazin dergisinde, 10 Şubat 2014’te yayımlanan “Ülkemizde Zorla Aşı Yapılabilir mi?” başlıklı hukuki değerlendirme yazısı altındaki yorum bölümünden alınmıştır. (Metin içindeki vurgular bana aittir.) “Aşılar immünoloji biliminin başlangıcı ve lokomotifidir, immün sistem hakkında pek çok bilgi aşı geliştirme çalışmaları ile elde edilmişdir (1). Aşılar koruyucu tıbbın ikinci önemli enstrümanıdır, birincisi temizlikdir (1). Houweling ve ark.’nın 2004’de aşılar ile ilgili en önemli dergi olan Vaccine’de yayınladıkları makalede, toplumsal aşılama ile ilgili belirledikleri 7 ilkeden birincisi ‘toplumsal sağlığı tehdid eden hastalıkların hedef alınması’dır (2). Çocuk aşı...