ALGI YÖNETİMİNİN YENİ NUMÛNESİ: KKK AŞISININ OTİZM İLE ALAKASI YOK/MUŞ!

ALGI YÖNETİMİNİN YENİ NUMÛNESİ: KKK AŞISININ OTİZM İLE ALAKASI YOK/MUŞ!

Bu fakiri tanımayanlar için, kısaca terceme-i hâlimi arz etmeliyim. Çocuk hastalıkları ihtisası üzerine beş yıl kadar yenidoğan alanında çalışdıkdan sonra, güzide bir akademide İmmünoloji-Allerji ihtisasını bitirip, yurt dışında kısa bir sürede immünolojide vaz geçilmez olan flovsitometre konusunda bilgimi arttırmak, daha sonra da bu konuda bir teşhis ve tetkik laboratuarı kurmak bendenize nasib oldu. Bu çalışmalarım esnasında edindiğim tecrübeleri çeşitli vesilelerle Allah rızası için paylaşmaya, bilhassa hayatın ilk iki yılında çocuklara aşı yapılmasının bilimsel temeli olmadığını bilakis zararlı olabileceğini herkesin anlayabileceği bir lisan ile aktarmaya gayret ediyorum.

Kısa bir süre evvel, “Aşı karşıtlarına şok! 650 bin çocukla yapılan çalışmada aşının otizme neden olmadığı gösterildi!” (1) başlığı muhafazakar bir grubun endüstri lehine, millet aleyhine magazin yayını yapan bir sitesinde ve diğer basın organlarında ve aynı zamanda dünya çapında aynı mealde başlıklarla daha makalenin yayına verildiği gün (5 Mart 2019) duyuruldu.

Daha bir kaç yıl evveline kadar çocuklara aşı yapılmasının Allah’ın emri olduğu zannedilen, aşılama oranlarının %99 ile en yüksek olduğu ülkemizde ne olmuşdu da akademik çalışmalar günü gününe takib ediliyordu?

Hemen evvelinde ve arkasında bombardıman şeklinde birer cümlelik salgın haberleri verilmesi (2-3), 105 milyonluk Filipinler’de onbinlerce kızamık vakasında 280 ölüm husule gelmesi fakat bunların gerçek ölüm sebebinin ne olduğunun söylenmemesi, aynı ülkede yeni çıkan aşısının uygulandığı halde toplam 154 vakanın 19’unun (%12) Deng hummasından öldüğünden, aşının başarısızlığı ve yan etkilerinden, kızamık aşısı oranlarının da bu sebeple düşdüğünden HİÇ bahsedilmemesi (4) algı yönetiminin nasıl yapıldığı hakkında bir fikir verebilir zannederim.

Neden bunu yapdıklarını, ‘tamamen duygusal’, ilmî ve siyasî sebeplerini daha evvel anlatmışdım.

Yine aynı araştırmacıların yapdığı benzerleri de olan ve tamda bugünlerde yayınlanması gerekdiğini düşündüren bu çalışma (5) hakkında lisanımızda (6) ve İngilizcede (7-10) hemen tepkiler oluşdu. Bu tenkidlerden dördü (6-9) araşdırmanın aleyhinde, sadece biri lehinde idi. Yine makaleyi yayınlayan dergiye bir hafta içinde gönderilen sekiz adet editöre mektubun tamamı makalenin aleyhinde olup beşi çok ciddî tenkidler ihtiva etmekde idi, Makale yazarlarının sonradan yazılmış biri hariç diğerlerine mektubunun tenkidlerin tamamına cevap veremediği görülüyordu (5).

‘Kızamık, kızamıkçık, kabakulak (KKK) aşısı ve otizm; millî kohort çalışması’ başlığını taşıyan müşahedeye dayalı (observational) çalışma kısaca; Danimarka’da 1999-2010 yılları arasında 657 bin çocuğun aşı ve psikiyatri kayıtlarının 2013’e kadar değerlendirilmesinden elde edilen bilgilerin KKK aşısı yapılmış ve yapılmamış (Dikkat, hiç aşı yapılmamış anlamına gelmez!) çocuklarda risk faktörleri ve otizm gelişimi mukayese edilmiş ve KKK aşısı yapılan çocuklarda bu aşının yapılmadığı çocuklardakine göre otizm oranının anlamlı olarak artmadığı sonucuna varılmış (5).

Nüfusu 5.5 milyon, yılda 65 bin bebek doğan Danimarka’da on yılda 6500 otizm vakası görüldüğünü belirlediklerine göre, her yüz bebekden birinde (ABD’de 36’da bir) görülmekdedir ki, bu rakam bile kabul edilemezdir. Bu bebeklerin 5592’si KKK aşısı yapılan grupda (%0.1), 525’i bu aşının yapılmadığı grupda (%0.1) olduğu için arada fark görülmediğini belirtiyorlar fakat tam aşısız bir tane bile çocuk olmadığından tabii ki bahsedilmemiş. Üstelik, aşısız (!) denilen gurubun çok az olmasından dolayı vaccinepapers (11)’ın isabetle izah etdiği ‘healthy user bias (sıhhatli kontrollerde taraflılık) denilen bu durum ortaya çıkmakdadır! Çalışmada açıkça görülebileceği gibi Danimarka’da; beşli karma aşı (DTaB-IPV/HİB: difteri, tetanoz, aselüler boğmaca, inaktive polio ve hemofilus influenza tip b) ve KKK aşıları (toplam sekiz aşı, 4+1 dozdan 23 aşı dozu dozu) yapılmakda, hepatit B aşısı ise yapılmamakdadır! Bu noktaya hasseten dikkat çekmek lazımdır, zira hepatit B aşısının da otizm ve diğer beyin hasarları ile alakası hakkında epidemiyolojik değil eksperimental çalışmalar vardır (12).

CDC muhbiri olarak tanınan ve makaleyi ciddî şekilde eleştiren Brian Hooker’ın yazısına bırakılan bir yorumda da belirtildiği gibi; otizm kayıtlarından 8 alt grubun üçü bilerek alınmamış ve neden alınmadığı da izah edilmemişdir (9).

Gelelim makalenin ilmî jargonda garbage (ÇÖP) olmasının diğer sebeplerine;

 1. Aynı ekibin 2002-2004 arasında aynı data ve metodlar ile yapdığı diğer yayınları ve araştırmacıların çıkar ilişkilerini ortaya döken Autism Age sitesi editörü Mark Blaxill’e ve diğerlerine cevap veremedikleri bilinmekdedir (13, 14).
 2. O yayınları yapan ekipdeki araştırmacı Paul Thorsen’in zimmetine bir milyon dolar geçirdiğini ve o araştırmaların fevkalade tenkidlerini lisanımıza kazandıran değerli Asena Devlet’in yazısından okuyabilirsiniz (15).
 3. Ekip üyelerinin Danimarka Serum Staten Institute (aşı ve serum üreten, ithal ve kontrol eden resmi kurum) elemanı olmaları tarafsızlık prensibine aykırıdır.
 4. Çalışmanın finansmanını (ki burada epidemiyolojik bir çalışmada para lazım olmadığını, ne kadar para aldıklarının bildirilmediğini hatırlatırım) bir ilaç devi olan, insülin üreten Novo Nordisk temin etmişdir. Yani yine halkın aleyhine bir durum söz konusudur.
 5. Araştırmacıların HİÇ biri çocuk doktoru değildir, hayatlarında ne kızamık ne de otizm görmüşlerdir.
 6. Araştırmacılar, çalışma metodu gereği, araştırdıklarını iddia etdikleri çocukların hiç birini görmemişlerdir, haklarında başka hiç bir bilgi vermemişlerdir.
 7. Araştırmacılar, daha evvel yapdıkları çalışmalardaki çocukları tekrar değerlendirmemiş ve yeni çalışma ile mukayese etmemişlerdir.
 8. Araştırma konunun alakalı olduğu çocuk veya enfeksiyon dergilerinde değil bir dahiliye dergisinde yayınlanmışdır, bu da editöryel münasebetleri akla getirmekdedir.
 9. Derginin impact factor (etki değeri)nin 19 olması dahiliye ilmindeki konu, yazar ve dolayısı ile atıf sayısının fazlalığına bağlıdır, en kuvvetli çocuk hastalıkları dergileri (meselâ Pediatrics’in) impact factor 5-6 civarınadır. Bu da yine derginin kasıtlı seçildiğini akla getirmekdedir.
 10. Belki de daha mühimi, 1990-2001 arasında doğan çocukları inceleyen bağımsız psikiyatrist araştırmacılar, devletden başka kimseden para almadıkları araştırmada otizm, dikkat eksikliği gibi hastalıkların görülme sıklığının beş kat artdığını belirlemişler (16).
 11. Yine başka bir araştırmada aynı dönemde otizmli çocuk sayısı Hviid ve arkadaşlarının verdiği rakamdan 4400 adet daha fazla bulunmuşdur (9, 17).

Muhterem okuyucularımıza yukarda temas etmiş olduğumuz epidemiyolojik ve eksperimental çalışma hakkında da kısa bir izahat vermek uygun olacaktır: epidemiyolojik çalışma araştırma grubunun kayıtlarını inceleyip bazı verilerin istatistiklerini çıkarma anlamına gelir, yani casuality-illiyet (sebep) göstermez, sadece bir association-alakaya işaret edebilir. Burada kayıtların ve istatistik değerlendirmenin de sıhhati ‘araştırmanın güvenilirliği’ni azaltan faktörlerdir. Eksperimental araştırmalar ise bir olayın nasıl gelişdiğini anlamak için kurulan bir hipotezin laboratuar şartlarında değerlendirilmesi olup, tekrarlandığında da benzer sonuçların alınması sayesinde hakikate daha yakın bilgi sağlar. Kısaca hatırlatmalıyız ki, hâkîkati ancak kâd-i mutlak bilebilir, insanoğlu en şartlarda dahi bunu algılayamayabilir.

Son olarak, bu makaleye yapılan tek müsbet yoruma bakalım: Tabii ki değişmez skeptiğimiz (şüpheci) David Gorski! Diğer skeptiğimiz Steven Novella mevta/müteveffa olduğu için ondan bir yorum alamayacağız maalesef. Bu kişileri ve onların dilini, kumaşını değerli Asena Devlet çok güzel yorumlamış ! (18,19)

Gelelim neticeye;

Bir: Atasözüdür, ‘Her gördüğünüz sakallıyı dedeniz zannetmeyin’.

İki: KKK aşısı hâlâ bebekler için en tehlikeli aşıdır.

Üç: Bu çalışma sayesinde algı yönetimi nasıl yapılır öğrenebilirsiniz.

Dört: Daha çalışmanın yayınlandığı gün makaleyi okumadan, anlamadan o meş’um manşeti atan ticari sitenin yetkilileri (1) bu emri KİMDEN, NE karşılığında aldıklarını açıklamalıdırlar!

Beş: Bu kadar şüpheli bir aşıyı hala ithal eden ve zorla uygulamaya çalışanlara taşıdıkları mes’uliyeti hatırlatırım.

Bir sonraki yazıda nasîb olursa ‘doktorunuza rağmen nasıl sıhhatli bir çocuk yetişdirilir?’ konusunu ele almak dileği ile….

 1. https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-asi-karsitlarina-sok-650-bin-cocukla-yapilan-arastirmada-asinin-otizme-neden-olmadigi-gosterildi-11-681-80726.html
 1. https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-kizamik-salginini-artiran-8-yanlis-bilgi-vakalar-yuzde-74-artti-11-681-80468.html
 1. https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-filipinlerde-kizamik-280-can-aldi-11-681-80823.html
 1. https://www.rappler.com/nation/212927-child-vaccination-rate-philippines-as-of-september-2018
 1. https://annals.org/aim/fullarticle/2727726/measles-mumps-rubella-vaccination-autism-nationwide-cohort-study
 1. https://asihakkinda.com/2019/03/06/sahte-asi-otizm-calismalarina-ornekler/
 1. https://jameslyonsweiler.com/2019/03/05/an-autopsy-on-hviid-et-al-2019s-mmr-vaccine-science-like-activities/
 1. https://nationandstate.com/2019/03/11/new-danish-mmr-study-shows-autism-rate-of-1-in-100-cdc-should-rush-to-denmark/
 1. https://www.focusforhealth.org/scientists-rebuttal-to-danish-cohort-study/
 1. https://respectfulinsolence.com/2019/03/06/mmr-does-not-cause-autism/
 1. http://vaccinepapers.org/healthy-user-bias-why-most-vaccine-safety-studies-are-wrong/
 1. https://jbhandleyblog.com/home/2018/7/2/hepbthree
 1. https://www.rescuepost.com/files/is-something-rotten-in-denmark-rev.pdf
 1. https://www.ageofautism.com/2011/05/vaccines-and-autism-what-do-epidemiological-studies-really-tell-us.html
 1. https://lilliputian.me/2014/09/2125/
 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3778945/
 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30398592
 1. https://lilliputian.me/2014/01/mehtapin-asilarla-imtihani/
 1. https://lilliputian.me/2015/06/internette-sozde-skeptik-tespit-ve-sopalama-kiti/

Submit a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.