Aşılarda Kullanılan Aborte İnsan Fötüsü Hücreleri

Asena Devlet‘den

“Bazı durumlarda kullanılan hücre kültürleri (aborte fötal hücreler) tümörijenik olabilmektedir, yani kemirgen hayvanlara enjekte edildiklerinde tümör oluşturmaktadırlar. Tümör oluşturan bu hücre kültürlerinin bazılarında aktif çoğalma göstermeyen kanser yapıcı virüsler bulunabilmektedir. Bu tip virüslerin standart yöntemlerle tespit edilmesi güçtür. Bu latent veya “sessiz” virüsler, aşı üretimi safhasında maruz kaldıkları işlemler neticesinde aktif hale gelebileceğinden potansiyel tehdit oluşturmaktadır.”

Acaba bu riski kendi çocuğu için almak isteyen çıkar mı? Bugün tam 23 aşıda aborte fötüs DNAsı bulunuyor!

KAYNAK:
http://www.fda.gov/biologicsbloodvaccines/scienceresearch/biologicsresearchareas/ucm127327.htm
Gen terapisi çalışmalarından enjekte edilmiş çıplak DNA’nın beyne taşınabildiği (Wang ve arkadaşları, 2001); düzgün entegre edilmemiş terapötik DNA’nın küçük çocuklarda kansere yol açmış olduğu (Hacein-Bey-Abina ve arkadaşları. 2008); ve kısa DNA fragmanlarının [hücre] çekirdeğe girme ihtimalinin daha yüksek olduğu bilinmektedir” diyor şirketi kısa bir süre önce bu araştırma için Murdock vakfından $500,000 hibe alan Dr Theresa.

Dr Deisher: “Otizm hastalığının değişim noktası analizi aşılardaki insan DNA’sı kalıntılarıyla ilintili olaylarla zamansal korelasyon göstermektedir. DNA kalıntıları FDA’nın öngördüğü limitlerin oldukça üzerindedir.

Meruvax-II ‘de >140ng/vial ssDNA ve >30ng/vial dsDNA bulunmaktadır; ortalama uzunlukları 215bp’dir. Havrix’te >270ng/vial ssDNA ve >30ng/vial dsDNA bulunmaktadır. FDA’nın öngördüğü miktar 10ng/dose’dur.”

KAYNAK:
http://www.cogforlife.org/scpiautismstudypress.htm

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.