DTB ve alerjiler, PUBMED

23 Şubat 2000 (2): 81-90

ABD’de çocuklar ve ergenler arasında difteri-tetanoz-boğmaca veya tetanoz aşısının alerjiler ve alerji kaynaklı solunum semptomları üzerindeki etkileri

Hurwitz EL, Morgenstern H.

UCLA Kamu Sağlığı Okulu, Epidemiyoloji Bölümü, Los Angeles, Kaliforniya, 90095-1772, ABD
[email protected]

ÖZET

GEÇMİŞ:

Hayvanlar ve insanlarla yapılan araştırma bulguları, difteri ve tetanoz toksoidlerinin ve boğmaca(DTP) ve tetanoz aşılarının alerjik tepkiye sebep olduğunu doğrulamıştır; çocukluk aşıları ve müteakip alerjiler arasındaki bağ kısa süre önce bildirilmiştir.

OBJEKTIF:

ABD’de çocuklar ve ergenler arasında DTP veya tetanoz aşısı ile alerjiler ve alerji kaynaklı solunum semptomları değerlendirilimiştir.

METODLAR:

Veri 2 aylık bebeklerden 16 yaşındaki ergenlere yapılan 3. Ulusal Sağlık ve Beslenme Inceleme Anketinden kullanılmıştır. Geçtiğimiz 12 ay içindeki DTB veya tetanoz aşısı, hayatboyu alerji veya alerji semptomları ailenin veya koruyucunun hatırladıklarına dayalıdır. Lojistik regresyon modeli her alerjide DTB veya tetanoz aşısının etkilerini ölçmek için gerçekleştirilmiştir.

SONUÇLAR:

Aşılı öznelerin astıma yakalanma olasılığı aşısız öznelere oranla iki kat daha fazladır (ayarlanmış olasılık rasyo, 2.00; 95% güven aralığı, 0.59dan 6.74a). Geçtiğimiz 12 ay içinde aşılı öznelerin alerji kaynaklı herhangi bir solunum semptomu yaşaması olasılığı aşısız öznelerden %63 daha fazlaydı. (ayarlanmış olasılık rasyo, 1.63; 95% güven aralığı, 1.05den 2.54e). Aşılar ve müteakip alerjiler ve semptomları arasındaki bağlantı 5-10 yaş aralığındaki çocuklarda daha çoktu.

KARARLAR:

DTB ve tetanoz aşısının çocuklarda ve ergenlerde alerjileri ve bunlara bağlı solunum semptomlarını artırdığı görülmektedir. Bu araştırmanın neticelerinin tümüyle bilimsel önyargıyla bağlantılı olduğu düşünülemez, ancak yine de çalışmadaki aşısız denek sayısının azlığı ve çalışmanın düzenleme biçimi [aşıların] gerçekte oynadığı rolün büyüklüğüne dair kesin bir neden-sonuç ilişkisi kurmamızı engellemektedir.

PMID: 10714532 [PubMed – MEDLINE için indekslendi]

Kaynak: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10714532

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.